Coronavirus Info

images

Het BE-Alert - Overlegcomité past regelmatig de regels aan in het kader van de gezondheidsmaatregelingen.

Zodoende willen wij volgende regels in acht nemen :
  • De uitvaartbespreking dient plaats te vinden in onze vestigingen en met een beperkt maximum van 3 familieleden.
  • Afscheidsplechtigheden en begroetingen kunnen mits in achtneming van de opgelegde social distancing.
  • Het aantal personen aanwezig in de aula en/of koffiemaaltijd varieert naargelang de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.
  • Bij het betreden van het Uitvaartcentrum is het verplicht een mondmasker te dragen.

Blog Nazorg

Na ons dienstbetoon zijn er voor de nabestaanden nog tal van praktische regelingen die moeten getroffen worden. Een overlijden brengt immers tal van wijzigingen en aanpassingen teweeg. Om u te begeleiden bij deze regelingen hebben wij een brochure samengesteld die aan de families wordt overhandigd samen met de uittreksels van overlijden.

Uiteraard kan u steeds terecht bij de 'Sociale Dienst' in uw woongemeente die u graag bijstaan.

Pensioensparen

euromoney1Pensioensparen : wat bij een overlijden voor 65 jaar? Er is een verschil in pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering bij uitkering.
Op de 60ste verjaardag van de pensioenspaarder wordt er altijd een anticipatieve heffing (10 à 16,5%) ingehouden en dit in ruil voor uw fiscale voordelen in de jaren daarvoor tijdens uw belastingsaaangifte. Indien de spaarder dus sterft voor zijn/haar 60ste wordt er automatisch voorheffing ingehouden

Condoleer

Bankrekeningen niet langer geblokkeerd

bankrekeningVanaf maandag 31 augustus 2009 worden bankrekeningen na een sterfgeval niet meer geblokkeerd.
Tot voor deze datum werden bij een sterfgeval nog alle rekeningen van de betrokkene en van zijn (huwelijks)partner geblokkeerd. Dat leidde vooral bij een onverwacht overlijden soms tot schrijnende situaties, waarbij nabestaanden wekenlang zelfs geen geld hadden om boodschappen te doen.

Condoleer

Bankgeheim versoepelt

bankkluis1Tot op heden kon de controleur geen inlichtingen verzamelen bij uw bank tenzij een onderzoek concrete elementen aan het licht bracht die het bestaan of de voorbereiding van een mechanisme van belastingontduiking kunnen doen vermoeden. Dit bankgeheim wordt niet volledig opgeheven maar wel aanzienlijk versoepeld vanaf 1 juli 2011.

Condoleer