Coronavirus Info

images

Het BE-Alert - Overlegcomité past regelmatig de regels aan in het kader van de gezondheidsmaatregelingen.

Zodoende willen wij volgende regels in acht nemen :
  • De uitvaartbespreking dient plaats te vinden in onze vestigingen en met een beperkt maximum van 3 familieleden.
  • Afscheidsplechtigheden en begroetingen kunnen mits in achtneming van de opgelegde social distancing.
  • Het aantal personen aanwezig in de aula en/of koffiemaaltijd varieert naargelang de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.
  • Bij het betreden van het Uitvaartcentrum is het verplicht een mondmasker te dragen.

Bankgeheim versoepelt

bankkluis1Tot op heden kon de controleur geen inlichtingen verzamelen bij uw bank tenzij een onderzoek concrete elementen aan het licht bracht die het bestaan of de voorbereiding van een mechanisme van belastingontduiking kunnen doen vermoeden. Dit bankgeheim wordt niet volledig opgeheven maar wel aanzienlijk versoepeld vanaf 1 juli 2011.

Vanaf 1 juli 2011 zal de controleur inlichtingen kunnen vragen aan een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling over uw privérekeningen van zodra er aanwijzingen van belastingontduiking zijn of als de controleur een aanslag wil vestigen op basis van tekenen en indiciën, wat wil zeggen dat hij op basis van uw gedrag vermoedt dat u meer inkomsten heeft dan wat u heeft aangegeven. De controleur kan bij de bank elke inlichting opvragen die nuttig kan zijn om het bedrag van uw belastbare inkomsten te bepalen.

De opheffing van het bankgeheim gebeurt niet zomaar. De controleur moet een machtiging vragen aan de gewestelijk directeur van de belastingen. Deze machtiging kan slechts worden verleend nadat

•De controleur de gegevens eerst aan uzelf heeft gevraagd. De controleur zal hierbij moeten aangeven dat hij de inlichtingen aan de bank kan vragen indien u de gevraagde gegevens verborgen houdt of deze weigert te geven.

•De directeur vaststelt dat het onderzoek één of meer aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd of aanstuurt op een aanslag op basis van tekenen en indiciën en dat er vermoedens zijn dat u gegevens bij een bankinstelling verborgen houdt of dat u weigert om de gegevens zelf te verschaffen.