Coronavirus Info

images

Richtlijnen van de Federale overheid inzake het Corana virus:

  • De uitvaartbespreking dient plaats te vinden in onze vestigingen en met een beperkt maximum van 2 familieleden.
  • Afscheidsplechtigheden en begroetingen kunnen mits in achtneming van de opgelegde social distancing.
  • Het aantal personen aanwezig in de aula en/of koffiemaaltijd varieert naargelang de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.
  • Bij het betreden van het Uitvaartcentrum is het verplicht een mondmasker te dragen.

Waterinsijpeling

De overvloedige neerslag van de afgelopen dagen heeft helaas ook ons funerarium in Beringen-Mijn getroffen.
Hierdoor zullen er de komende weken nog sporen zichtbaar zijn van de waterinsijpeling!

Onze excuses en dank voor uw begrip.

Bankrekeningen niet langer geblokkeerd

bankrekeningVanaf maandag 31 augustus 2009 worden bankrekeningen na een sterfgeval niet meer geblokkeerd.
Tot voor deze datum werden bij een sterfgeval nog alle rekeningen van de betrokkene en van zijn (huwelijks)partner geblokkeerd. Dat leidde vooral bij een onverwacht overlijden soms tot schrijnende situaties, waarbij nabestaanden wekenlang zelfs geen geld hadden om boodschappen te doen.

Mensen hebben door het gebruik van bankkaarten immers steeds minder cash in huis. Vanaf 31.08.2009 kan de langstlevende tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat, vrij afhalen, weliswaar tot een plafond van 5.000 euro. Wie meer dan het toegestane bedrag opneemt, hangen sancties boven het hoofd.
Om te beginnen wordt de langstlevende dan automatisch geacht de erfenis te hebben aanvaard, ook als die meer schulden dan geld of vastgoed bevat. Meteen vervalt ook de mogelijkheid om de erfenis "onder voorbehoud van boedelbeschrijving" te aanvaarden. Daarnaast kan het te veel opgenomen bedrag afgetrokken worden van het deel van de erfenis dat de langstlevende wettelijk toekomt, als de andere erfgenamen daarom vragen.