Coronavirus Info

images

Het BE-Alert - Overlegcomité past regelmatig de regels aan in het kader van de gezondheidsmaatregelingen.

Zodoende willen wij volgende regels in acht nemen :
  • De uitvaartbespreking dient plaats te vinden in onze vestigingen en met een beperkt maximum van 3 familieleden.
  • Afscheidsplechtigheden en begroetingen kunnen mits in achtneming van de opgelegde social distancing.
  • Het aantal personen aanwezig in de aula en/of koffiemaaltijd varieert naargelang de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.
  • Bij het betreden van het Uitvaartcentrum is het verplicht een mondmasker te dragen.

Blog Uitvaart

Vriesdrogen of Cryomatie

ice3Het vriesdrogen van het lichaam van een overledene is een Zweedse uitvinding. Gedurende een twee weken wordt het lichaam van een overledene gekoeld tot een temperatuur van min 18 graden Celsius. Daarna wordt het lichaam ondergedompeld in vloeibare stikstof. Deze stikstof heeft een temperatuur van 196 graden onder nul. Het gevolg: het lichaam breekt en valt uiteindelijk uiteen in kleine deeltjes. Alles bij elkaar blijft ruim 25 kilo over, ongeveer een derde van het oorspronkelijke gewicht.

Condoleer

Resomeren

resomatie1Het resomeren komt van het Griekse woord 'Resoma' wat de wedergeboorte van het menselijk lichaam betekent. Dit resomatieproces wordt ook wel de bio-crematie genoemd. Het resomeren is ontwikkeld om het milieu in de toekomst ook in de uitvaartsector veel minder te gaan belasten. Dit is uiteraard ook een bezorgdheid voor de consument in België die gemiddeld om de 12 jaar met een overlijden te maken heeft.

Condoleer

Inbraakbeveiliging

inbraak1Inbraken tijdens begrafenissen: om dit soort misdaad te bestrijden bestaan er geen duidelijke afspraken: het weglaten van adressen in rouwberichten voor dagbladen / websites en een nauwe samenwerking tussen de begrafenisondernemers en de lokale politiediensten kunnen er zeker toe bijdragen dat deze preventiemaatregelen hun doeltreffendheid kunnen bewijzen.

Bovengronds begraven

bovengronds1Bovengronds begraven wint terrein !
Hoewel nog lang niet actief in deze regio krijgt deze vorm van begraven meer en meer aandacht. Zeker in Nederland bestaan er al verschillende locaties.  Het toenemende ruimtegebrek op begraafplaatsen is hier zeker niet vreemd aan.

Enerzijds geeft dit een alternatieve oplossing en anderzijds eist dit veel minder aan de bodemgesteldheid. 

Condoleer