Coronavirus Info

images

Richtlijnen van de Federale overheid inzake het Corana virus:

  • De uitvaartbespreking dient plaats te vinden in onze vestigingen en met een beperkt maximum van 2 familieleden.
  • Afscheidsplechtigheden en begroetingen kunnen mits in achtneming van de opgelegde social distancing.
  • Het aantal personen aanwezig in de aula en/of koffiemaaltijd varieert naargelang de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.
  • Bij het betreden van het Uitvaartcentrum is het verplicht een mondmasker te dragen.

Waterinsijpeling

De overvloedige neerslag van de afgelopen dagen heeft helaas ook ons funerarium in Beringen-Mijn getroffen.
Hierdoor zullen er de komende weken nog sporen zichtbaar zijn van de waterinsijpeling!

Onze excuses en dank voor uw begrip.

Pensioensparen

euromoney1Pensioensparen : wat bij een overlijden voor 65 jaar? Er is een verschil in pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering bij uitkering.
Op de 60ste verjaardag van de pensioenspaarder wordt er altijd een anticipatieve heffing (10 à 16,5%) ingehouden en dit in ruil voor uw fiscale voordelen in de jaren daarvoor tijdens uw belastingsaaangifte. Indien de spaarder dus sterft voor zijn/haar 60ste wordt er automatisch voorheffing ingehouden

en zijn er successierechten verschuldigd op het kapitaal, indien hij/zij sterft na haar 60ste is er alleen successierecht verschuldigd.