Pensioensparen

euromoney1Pensioensparen : wat bij een overlijden voor 65 jaar? Er is een verschil in pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering bij uitkering.
Op de 60ste verjaardag van de pensioenspaarder wordt er altijd een anticipatieve heffing (10 à 16,5%) ingehouden en dit in ruil voor uw fiscale voordelen in de jaren daarvoor tijdens uw belastingsaaangifte. Indien de spaarder dus sterft voor zijn/haar 60ste wordt er automatisch voorheffing ingehouden

en zijn er successierechten verschuldigd op het kapitaal, indien hij/zij sterft na haar 60ste is er alleen successierecht verschuldigd.